SANAT KURUMLARININ KURULUŞ, İYİLEŞTİRME veya GELİŞİM SÜREÇLERİ  İÇİN DANIŞMANLIK NEDEN GEREKLİDİR VE NASIL UYGULANIR?

İnsanlığın var oluşundan beri sanat, insanın daima en önemli parçalarından biri olmuştur. Bu gerçeği gören girişimciler, çeşitli sanat etkinliklerini / organizasyonlarını / eğitimlerini hayata geçirerek hem kişisel olarak haz almak,  hem de ticari kazanç elde etmek amacıyla sanat kurumlarını oluşturma yoluna gitmektedirler. Bu çalışma, gerek böylesi süreçlerde girişimcilere, gerekse kurumunda iyileştirme veya geliştirme  amacı güden yöneticilere destek olmak amacıyla oluşturulmuş bir danışmanlık hizmetidir.
Sanatın özgürlüğü ile işletmenin kuralcılığı arasındaki dengenin kurulması konusunda fayda sağlanması hedeflenmektedir.

Bu plan aşağıdaki adımlar ile hayata geçirilir:

1.Danışmanlık talep eden kurumdan,1 A4 kağıdı ebadında
isteklerini yazılı olarak iletmeleri istenir.

2.Kurum yetkilisi ile yüz yüze yapılan görüşmede, talepler
ayrıntılanır.

Süreç planlaması, SMART ile belirlenir.

S - Specific - Özel, Belirli, Kesin
M - Measurable - Ölçülebilir
A - Accepted - Alıcılar tarafından kabul edilen
R - Reasonable - Makul, Gerçekçi
Time - Time-Bound - Zaman Bağlı

3.Belirlenen hedefe ilişkin gözlem ve görüşmeler başlar.

4.İyileştirme, geliştirme veya kuruluşa yönelik yöntem ve süreç
planlaması yapılır.

5.Uygulama gerçekleştirilmeye başlar.

6.
Periyodik kontroller gerçekleştirir.

7.
Süre olarak, (3., 4. ve 6. başlıklar için) ortalama 8 hafta süresince, 8
görüşme yapılması hedeflenmektedir.