Yöntem

3 adımdan oluşur:

1. Adım

Kurum yetkilisi / yetkilileri ile karşılıklı görüşme yapılır. Kurum beklentilerini dile getirir. YANART, aşağıdaki konulardan gerekli / ilgili olanlar hakkında durum tespiti yapar. Gerekirse YANART ile Kurum arasında bir mahremiyet anlaşması imzalanır. Süreç planlaması, SMART ile belirlenir.

a. Girişimci / girişimciler hakkında

b. Yasal / bürokratik hakkında

c. İşletme hakkında

d. Çalışanlar hakkında

e. Mekan / mekanlar hakkında

f. Pazarlama faaliyet kanalları hakkında

g. Piyasanın nitelikleri hakkında

h. Bütçe hakkında

Bu bilgiler çerçevesinde, aşağıdaki konular hakkında da değerlendirmeler yapılır:

a. İşletme fonksiyonları

b. Yönetsel beceriler

c. Karar tipleri

d. İletişim şekilleri

e. Kurum kültürü

f. Organizasyon yapısı

g. Motivasyon

 2. Adım

YANART, (ilk adım sonrası hazırladığı rapor ile) Kurum yönetimi ile bir araya gelir. Sonrası için planlama yapılır. GANT Şeması kullanılabilir. Şirket içi uygulamalar öncesi hazırlık aşamasıdır.

Danışmanlık sürecinin amacı, süreci ve planlaması yapılır. Şirkette artık sahaya çıkılma zamanı öncesi son hazırlık aşamasıdır. Toplanan bilgiler, YANART tarafından aşağıdaki bilgiler çerçevesinde bir saha hareket planı hazırlanır. Belirlenen kişi veya kişiler ile görüşmeler yapılır.

a. İletişim

b. Zaman yönetimi

c. Toplantı yönetimi

d. Karar verme

e. Çatışma yönetimi

f. Müzakere

g. Teknikler 

3. Adım

YANART, ilk iki adımdan yola çıkarak periyodik olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Son adımda artık aşağıdaki iki başlık çerçevesinde son adımlar da atılır.

Verimlilik artırma teknikleri

PUKÖ döngüsü

demo-attachment-44-Group-582